Biorafinacja i inne biotechnologie – nowe możliwości w produkcji

Świat ciągle idzie do przodu, nieustannie modernizuje się przemysł, wykorzystując nowe procesy technologiczne. Zmian tych nie należy się obawiać. Przykładem może być biorafinacja. Polega ona na przetwarzaniu biomasy, która po przetworzeniu używana jest do produkcji zarówno wyrobów spożywczych jak i niespożywczych. Samo zaś przetwarzanie polega głównie na oddzielaniu z roślin elementów botanicznych i fizycznych. Także inne biotechnologie (biorafinacja jest tylko jedną z nich) otwierają nowe możliwości. Biotechnologie polegają na używaniu żywych organizmów w celach produkcyjnych, w dużej mierze do produkcji lekarstw, ale także innych związków chemicznych. Biotechnologie używają też zmodyfikowanych genetycznie organizmów, jak na przykład pałeczka okrężnicy (Escherichia coli). Jest to biotechnologia nowoczesna, lecz istnieje również tradycyjna, wykorzystująca tylko naturalne enzymy lub niezmodyfikowane genetycznie organizmy. Dowodem na to, że biotechnologii nie należy się obawiać jest fakt, że jej elementy były stosowane już w starożytności – produkcja alkoholi opiera się na procesie fermentacji, w którym biorą udział drożdże, a więc organizmy żywe. Obecnie mamy te procesy dużo lepiej opanowane i potrafimy je efektywniej wykorzystywać, co otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki.

Dodaj komentarz