Biorafinacja – paliwo z roślin

Coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie biomasy jako surowca energetycznego. Hoduje się w tym celu tzw. rośliny energetyczne, takie jak na przykład wierzba energetyczna. Można tez otrzymywać z biomasy paliwa płynne, wykorzystując proces jakim jest biorafinacja. Biotechnologie takie jak ta wykorzystują mikroorganizmy do przeprowadzania odpowiednich procesów biochemicznych, dzięki którym z  surowców, na przykład roślinnych można uzyskiwać określone związki chemiczne. Dzięki badaniom naukowym, także nad modyfikacjami genetycznymi bakterii możliwe jet uzyskanie takich szczepów bakterii, które będą zdolne do tworzenia danej substancji za pomocą rozkładu bądź syntezy innych. Ważny jest tu jednak nie tylko wybór odpowiednich mikroorganizmów, ale też surowców roślinnych, dających najlepsze efekty. Dodatkowo, aby biotechnologie, takie jak biorafinacja działały sprawnie musi być dobrze zaprojektowany ciąg technologiczny. Dlatego w przypadku takich biotechnologii ważna jest współpraca zarówno osób badających procesy przemiany biomasy oraz inżynierów projektujących poszczególne instalacje przemysłowe, w których dany proces ma działać. Taka współpraca zaowocuje wydajnym działaniem biorafinerii, która będzie wytwarzała produkty najwyższej jakości.

Dodaj komentarz