Praktyczna biotechnologia przyszłości – biorafinacja

Biotechnologia, to bardzo przyszłościowa nauka wykorzystywana coraz częściej w różnych gałęziach przemysłu. Biotechnologie maja zastosowanie na przykład w branży farmaceutycznej czy browarniczej. Pomagają one także chronić środowisko, ponieważ wykorzystywane są na oczyszczalniach ścieków czy przy biologicznym przetwarzaniu odpadów. Jednym z procesów biotechnologicznych, który może być stosowany do uzyskiwania surowców jest biorafinacja. Biotechnologie tego typu, na skalę przemysłową przeprowadza się w tzw. biorafineriach. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie z biomasy – przede wszystkim roślinnej różnych składników. Składniki te mogą być z kolei wykorzystane w praktyczny sposób, na przykład w przemyśle chemicznym takim jak na przykład związanym z produkcją biopaliw, czy innym. Biotechnologie, w tym biorafinacja bazują na działaniu mikroorganizmów, które przy wykorzystaniu odpowiednich enzymów mogą przekształcać jedne związki w inne, na przykład rozkładając związki złożone na prostsze. Aby procesy biochemiczne zachodziły prawidłowo i przynosiły zamierzony efekt oraz były coraz bardziej wydajne, konieczne jest stworzenie odpowiednich systemów, zapewniających optymalne warunki mikroorganizmom oraz ciągłe prowadzenie badań w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz